Col·leccionar la metamorfosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·leccionar l'incol·leccionable generant contradicció. El procés canviant de la metamorfosi es paralitza a la col·lecció donant pas a la paradoxa del jo mutant.