democracy step by step

 

Això és un manual de guerra. En nom de la llibertat i la democràcia, Estats Units, amb el suport de la resta de potències occidentals, ha instaurat una fórmula per:

 

- Apropiar-se dels recursos naturals d’altri com ara el gas o el petroli, aquest últim, amb una mitjana de beneficis anuals de 160 milions de dòlars.

- Augmentar la indústria armamentista, que mou d’entre 300 i 400 milions de dòlars anuals posicionant-se la 4a indústria més important del món després de la de les drogues, la prostitució i la banca.

- Potenciar el seu model de mercat capitalista monopolista que assegurarà una expropiació constant de dits recursos en favor d’occident perpetrant les desigualtats nord-sud.

 

Aquests passos s’han seguit pràcticament de forma calcada en múltiples ocasions i, especialment, s’ha utilitzat a Orient Mitjà, com seria el cas d’Irak, Síria, Líbia i, més a l’ordre del dia, d’Afganistan, entre d’altres.

 

 Tot plegat perquè, finalment, resulti un país destrossat per la guerra, dependent d’altres països quan abans hauria tingut una forta economia nacional i, es clar, sense llibertat ni democràcia a la vista...