El montseny

CAT: El Montseny és un llibre d’artista fet amb paper artesanal i reciclat on, tant materials com espais buits, es conjuren per crear un relat, per explicar el drama que està sofrint actualment el parc natural amb el mateix nom. Convido a que l’agafeu, gireu, poseu a contrallum i hi mireu a través, observeu pàgines soltes i en conjunt... totes aquestes combinacions aparentment fragmentades permetran llegir la història completa i comprendre-la.

 

CAS: El Montseny es un libro de artista hecho con papel artesanal y reciclado donde, tanto materiales como espacios vacíos, se conjuran para crear un relato, para explicar el drama que está sufriendo actualmente el parque natural con el mismo nombre. Invito que lo agarréis, giréis, pongáis a contraluz y miréis a través, observéis páginas sueltas y en conjunto… todas esas combinaciones aparentemente fragmentadas permiten leer la historia completa y comprenderla.

 

ENG: El Montseny is an artist's book made of handcrafted and recycled paper where both materials and empty spaces come together to create a story, to explain the drama that the park (with the same name) is currently suffering. I invite you to grab it, turn it over, put it in the backlight and look through it, look at loose pages as a whole ... all of these seemingly fragmented combinations will allow you to read the whole story and understand it.

 

 

Tècnica: mixta (forats, tinta i foc sobre paper reciclat artesanal i llapis sobre paper vegetal)

Mides: 21x20,5 cm (llibre tancat) 21x61,5 cm (llibre obert)

Any: 2021