espoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAT: L’arbre teixit amb bosses de plàstic (que ens remet el seu origen en el petroli); s’erigeix sobre un carretó on hi ha gravades les lletres d’occident (USA en un cantó i EU en l’altre). D’ell en surten bitllets en forma de fulles d’olivera. Tot plegat una operació més de l’espoli al que es pot dir que ja està metoditzat.

 

ENG: The tree woven with plastic bags (which tells us its origin in oil); it stands on a cart engraved with Western letters (USA on one side and EU on the other). From it come notes in the shape of olive leaves. All this is another plundering operation that can be said to have already been methodized.

  

CAS: El árbol tejido con bolsas de plástico (que nos remite su origen en el petróleo); se erige sobre una carretilla donde están grabadas las letras de occidente (USA en un lado y EU en el otro). De él salen billetes en forma de hojas de olivo. Todo ello una operación más del expolio del que puede decirse que ya está metodizado. 

 

paper, fil-ferro i plàstic teixit sobre carretó / paper, wire and plastic woven on a cart / papel, alambre y plástico tejido sobre carretilla    -    350x110x140